Archief voor de maand "februari, 2020"

Balgstuw stormvloedkering Ramspol

Knobbelzwanen

Grauwe Ganzen

Goudvink, groene vink en gewone vink

Eekhoorn (2)

Eekhoorn (1)

Pimpelmees, Koolmees en Kuifmees

Ramspol

Zuidwesterstorm bij Schokkerhaven

Uitloper roos